ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Редакційна політика

Редакційна політика журналу розроблена на основі передового світового досвіду та Кодексу поведінки і рекомендацій щодо найкращих практик для редакторів журналів, підготовленого COPE (Комітетом з етики наукових публікацій).

Професійна етика
Політика журналу щодо плагіату
Політика відкритого доступу
Політика конфіденційності
Політика видавця щодо авторських прав
Політика архівування
Відповідальність за вміст

Професійна етика

Журнал прагне до захисту високих стандартів етики в сфері публічного розкриття результатів наукових досліджень і вживає всіх можливих заходів для запобігання будь-яких протизаконних публікацій.

Відповідальність редакторів, авторів та рецензентів

Оцінка статей проводиться на основі так званого "сліпого" рецензування, при якому автору невідоме ім'я рецензента, а рецензенту - ім'я автора. Всі коментарі рецензента стосовно конкретної статті обговорюються лише між сторонами, які беруть участь в процесі публікації: редакторами, авторами і рецензентами.

Редактори приймають і розглядають матеріали від будь-якого автора, незалежно від статі, національності, релігійних / політичних поглядів. Щоб досягти найвищого рівня об'єктивності та уникнути порушення авторських прав в процесі експертизи матеріалу, редактори не повинні розголошувати будь-яку інформацію щодо представленого рукопису та його автора нікому, крім відповідного автора і рецензентів (в тому числі потенційних рецензентів). На підставі висновку, отриманого від рецензентів, редактори мають право прийняти рукопис для публікації, відхилити матеріал або вимагати від автора його доопрацювання. Тільки рукописи з позитивними відгуками рецензентів можуть бути опубліковані у журналі. Беручи до уваги те, що в окремих випадках рішення щодо публікації рукопису не може бути прийняте на основі наданих висновків рецензентів, редактор може залучати до оцінки матеріалу додаткових рецензентів. Остаточний відбір статей для публікації проводить головний редактор. Неопубліковані рукописи не повинні використовуватися редакторами в будь-яких цілях та мають залишатися конфіденційною інформацією для третіх осіб. Автори будуть проінформовані про рішення щодо прийняття та публікації їхніх рукописів якомога швидше. Після прийняття, матеріали, як правило, будуть опубліковані в найближчому доступному випуску журналу.

Редакція залишає за собою право на скорочення і незначне редагування статей із збереженням головних висновків та авторської стилістики.

Автори, надсилаючи статті до редакції, погоджуються опублікувати їх згідно положень ліцензії - Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International Public License. Дана ліцензія дозволяє третім сторонам поширювати опубліковані у журналі матеріали авторів (копіювати, відтворювати, передавати) та адаптувати їх за умови, що матеріали не будуть використані в комерційних цілях, і що в разі їх відтворення будуть дотримані умови цієї ліцензії. Автори зберігають авторське право на свої роботи, а перше право на публікацію належать журналу "Облік і фінанси". Проте, автори повинні передати авторські права, пов'язані з комерційним використанням матеріалів видавцю журналу. Автори погоджуються із зазначеними умовами щодо визначення і захисту авторських прав, які будуть застосовані до поданих рукописів, після того як матеріал буде опублікований на сторінках журналу. З подання статті випливає, що представлена на розгляд робота не була опублікована раніше (за винятком матеріалу, що являється частиною вже захищеної дисертації) та не перебуває на розгляді в інших виданнях, її публікація здійснюється за спільною згодою усіх авторів рукопису, і якщо вона буде прийнята до друку, то не буде опублікована в іншому виданні в тій же формі, англійською або будь-якими іншими мовами, без письмової згоди видавця. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств і організацій та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися із точкою зору Редакційної колегії журналу.

Після надходження всі статті проходять рецензування. Рецензент повинен надати зрозумілий і об'єктивний висновок, уникаючи особистої критики і суб'єктивності. Всі коментарі та пропозиції рецензента повинні бути достатньо аргументованими. Рецензент зобов'язується зберігати в суворій конфіденційності всі отримані рукописи та не використовувати їх для особистої вигоди. Всі відповідні джерела даних в рукописі повинні бути підтверджені рецензентом. Будь-яка схожість матеріалу з текстом опублікованих робіт або сумніви в плагіаті повинні бути негайно повідомлені редактору. Рецензент повинен інформувати редактора, якщо виникнуть професійні питання, такі як вихід предмету статті за рамки його досліджень або брак часу, що необхідний для проведення належного дослідження рукопису.

Звіти рецензентів повинні відповідати Етичним рекомендаціям COPE для рецензентів.

Журнал використовує модель подвійного сліпого рецензування, яке передбачає, що рецензенти не знають особи авторів, і навпаки. Такий підхід забезпечує дотримання стандартів етики публікацій та високий рівень якості опублікованих досліджень.

Політика журналу щодо плагіату

Повага прав інтелектуальної власності є основоположним принципом професійної етики журналу. Плагіат, при якому один автор наводить ідеї, слова або інші результати творчого вираження других авторів, як свої власні, є явним порушенням таких етичних принципів.

Матеріали, що надсилаються для публікації, перевіряються усіма доступними для редакції засобами для запобігання плагіату. Перевірка на плагіат здійснюється з використанням бази українських дисертацій та інструментів платформи StrikePlagiarism.

Всі автори несуть відповідальність за зміст статей, опублікованих видавцем журналу - Інститутом обліку і фінансів. Отже, відповідальність кожного автора полягає у тому, щоб гарантувати, що статті, подані на розгляд до редакції, підготовлені з дотриманням високих етичних стандартів стосовно плагіату.

Щоб повідомити видавця про можливі факти плагіату, надішліть електронного листа редактору журналу, вказавши дані, що необхідні для розслідування:

а) імена та контакти особи (осіб), що висувають претензії у зв'язку із порушенням їхніх авторських прав;

б) бібліографічні дані оригінальної роботи (назва статті, автор, місце та дата публікації);

в) цитата (ідея, твердження) у статті, автор якої, як стверджується, здійснив плагіат;

г) зазначення конкретних сторінок, розділів, абзаців в кожній роботі, що свідчать про наявність плагіату.

Після завершення розслідування Редакційна колегія журналу на основі рекомендацій редактора визначить штрафні санкції, які будуть застосовані до автора, що вчинив плагіат. Всі аспекти розслідування є строго конфіденційною інформацією. Імена та контакти особи (осіб), що висунули претензії будуть залишатися конфіденційними і використовуватимуться лише для цілей розслідування. Прийняте за результатами розслідування рішення буде негайно повідомлене редактором усім сторонам. У випадку виявлення плагіату всі сторони будуть проінформовані про заходи, які будуть прийняті. Зокрема видавцем можуть бути вжиті наступні заходи:

- Видавець інформує завідувача кафедри, декана або наукового керівника автора, що здійснив плагіат.

- Автору, що здійснив плагіат, буде запропоновано написати офіційного листа авторам оригінальної роботи, авторські права яких були порушені, з визнанням фактів плагіату і вибаченнями.

- Якщо стаття вже була опублікована, Видавець розмістить повідомлення про плагіат, ґрунтуючись на результатах власного дослідження та видалить доступ до повного тексту роботи. Сама ж стаття буде зберігатися в базі даних Видавця для проведення майбутніх досліджень або юридичних цілей.

- Якщо плагіат виявлено на етапі подання, стаття може бути автоматично відхилена редактором без подальшого розгляду і без проведення будь-якого подальшого розслідування щодо плагіату. Крім того, автору (авторам) буде надіслано лист-попередження, в якому також будуть розкриті основні положення політики журналу щодо плагіату.

Якщо автори відмовляються виконувати вищенаведені вимоги (наприклад, вони відмовляються написати офіційного листа з вибаченнями), або якщо в процесі розслідування виявлено численні порушення авторських прав одними і тими ж авторами, журнал зберігає за собою право ввести додаткові санкції, такі як автоматична відмова від прийняття до друку всіх поточних і майбутніх матеріалів цих авторів протягом тривалого періоду часу.

Політика відкритого доступу

Політика відкритого доступу
журналу розроблена на основі рекомендацій та стандартів Будапештської ініціативи відкритого доступу.

Журнал використовує поняття "відкритого доступу", що наведене в офіційних документах Будапештської ініціативи відкритого доступу.

Під "відкритим доступом" до [рецензованої наукової літератури], мається на увазі вільний публічний доступ в мережі Інтернет, що дозволяє будь-якому користувачеві читати, завантажувати, копіювати, поширювати, здійснювати друк, пошук, або посилання на повні тексти статей, сканувати їх для індексації, передавати їх як дані в програмне забезпечення, або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, без фінансових, юридичних чи технічних бар'єрів, за винятком тих, що пов'язані із особистим доступом користувача до самої мережі Інтернет.  Єдиним обмеженням стосовно відтворення і поширення матеріалів є дотримання авторського права в цій галузі, що передбачає можливість автора контролювати цілісність своєї роботи, належне визнання його права та цитування.

Журнал прагне сприяти розвитку глобального відкритого доступу до наукової інформації та досліджень. Видавець надає читачам, вченим і установам вільний онлайн доступ до всіх опублікованих матеріалів (наприклад, для посилання на зміст або завантаження, розповсюдження, друк, копіювання та відтворення на будь-якому носії, крім зміни змісту або для комерційного використання) відповідно до умов ліцензії Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International Public License (CC BY-NC). Ліцензія діє за умови, що оригінальний твір цитується. Для використання опублікованих матеріалів в комерційних цілях потрібен письмовий дозвіл Видавця.

Журнал надає негайний відкритий доступ до всіх опублікованих матеріалів, що робить результати дослідження вільно доступними для громадськості та сприяє глобальному обміну знаннями, а це означає:

- кожен користувач мережі Інтернет має вільний і необмежений доступ до повного тексту статей, опублікованих в журналі; рукописи вільно доступні без передплати або цінових бар'єрів;

- після публікації всі матеріали одразу доступні в онлайн режимі (без тривалого очікування).

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності описує способи збору та використання Журналом персональних даних авторів.

Для надання послуг по публікації статей журнал збирає та обробляє персональні дані авторів. Дані, що збираються включають: ім’я та прізвище автора, науковий ступінь та вчене звання,  посада та назва установи / організації, в якій працює (навчається) автор, номер контактного телефону, адреса електронної пошти (e-mail), ORCID iD ("Персональні дані"). Автор не зобов'язаний надавати усі Персональні дані, перелічені вище, але якщо ці дані не будуть надані, журнал може не мати можливості ефективно надати послуги по публікації статті.

Персональні дані автора можуть використовуватися в наступних цілях:
Надання послуг по публікації статті;
Обробка платежів від автора (плата за публікацію);
Надання відповідей на запити автора;
Надсилання автору рекламних повідомлень (анонсів) електронною поштою;
Запрошення автора взяти участь в опитуваннях чи інших ініціативах, які допомагають журналу збирати інформацію, що використовується для розвитку та вдосконалення редакційної політики.

Відповідно до Заяви автора, яку він підписує при подачі статті, частина персональних даних (які ідентифікують його як автора статті) передається до міжнародних наукометричних баз, інформаційних продуктів та електронних бібліотек.

Журнал зберігає персональні дані автора протягом необмеженого періоду для врегулювання будь-яких запитів, які можуть виникнути стосовно опублікованої статті (наприклад, несплачені платежі, порушення авторських прав).

Отже, персональні дані, введені на веб-сайті цього журналу, будуть використовуватися виключно для цілей, зазначених вище, і не будуть надані для будь-яких інших цілей або будь-якій іншій стороні.

Політика видавця щодо авторських прав

Інститут обліку і фінансів є видавцем та розповсюджувачем журналу "Облік і фінанси". Всі статті публікуються і поширюються відповідно до умов ліцензії Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International Public License (CC BY-NC), з основними умовами якої можна ознайомитися тут.

Автори зберігають авторське право на всі їх роботи, що опубліковані в журналі. Подання матеріалу на розгляд редактору передбачає, що матеріал являє собою оригінальну роботу авторів, яка не була опублікована раніше, не прийнята до публікації в іншому місці та не перебуває на розгляді будь-якого іншого видавця друкованого або електронного видання. Кожен автор рукопису підписує і відправляє до редакції заповнену форму Заяви автора.

Редактор забезпечує авторам можливість створити власний архів рукопису після первинного рецензування (тобто рукопис із зауваженнями і висновком рецензента) і кінцевої електронної версії рукопису (версія видавця).

Політика архівування

Видавець журналу дозволяє авторам самостійно архівувати опубліковані статті згідно політики відкритого доступу після публікації в журналі Облік і фінанси.

Автори можуть у будь-який час архівувати PDF-версію опублікованої статті в особистих чи інституційних сховищах чи бібліотеках, не запитуючи дозволу журналу чи видавця, за умови розкриття необхідних метаданих для забезпечення коректного цитування.

З метою цифрового збереження всього опублікованого наукового вмісту Видавець передає повнотекстові номери журналу Національній бібліотеці України імені В. Вернадського для довгострокового цифрового архівування. Крім того, Інститут обліку і фінансів зобов'язується передавати метадані статей, опублікованих у журналі Облік і фінанси, до таких репозитаріїв, як RePEc, DOAJ, EBSCO, J-Gate, EuroPub. Це робиться для того, щоб опубліковані матеріали залишалися доступним для наукової спільноти, незважаючи на припинення випуску журналу або випадкову втрату контенту журналу в архівних базах даних Видавця. Метадані статей, опублікованих у журналі Облік і фінанси, відповідають технічним вимогам репозитаріїв, а тому їх цифрові сканери можуть регулярно збирати дані журналу для запису та збереження.

Відповідальність за вміст

Журнал залишає за собою право змінювати наповнення та умови користування веб-сайтом та видаляти їх. Журнал не несе ніякої відповідальності за інформацію чи вміст інших інтернет ресурсів, на які на сайті журналу є посилання.