ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Про журнал

Облік і фінанси (p-ISSN 2307-9878, e-ISSN 2518-1181) - фаховий рецензований науково-виробничий журнал відкритого доступу, заснований у 2004 році під назвою Облік і фінанси АПК (p-ISSN 2305-6673).

Журнал дотримується двох ключових принципів: публікувати дослідження, які суттєво сприяють приросту сучасних знань, та вільно поширювати статті для дослідницьких, навчальних та довідкових цілей.

Основна увага журналу зосереджена на формуванні наукової бази для вчених та дослідників шляхом публікації якісних оригінальних науково-практичних статей з питань бухгалтерського обліку, фінансів та інших напрямків економічної науки (оподаткування, аудит, менеджмент, економіка). 

З 2008 року журнал виходить щоквартально. Кожен номер видання містить 20-25 оригінальних статей. Всім опублікованим статтям присвоюється унікальний індекс DOI.

Засновники видання

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Національний університет харчових технологій
Миколаївський національний аграрний університет
Уманський національний університет садівництва
Товариство з додатковою відповідальністю "Інститут обліку і фінансів"

Видавець журналу

З 2012 року видавцем та розповсюджувачем журналу є ТДВ "Інститут обліку і фінансів" (Київ, Україна). Місія Інституту - сприяти відкритому обміну результатами досліджень з усіх напрямів економічної науки. У зв'язку з цим, Облік і фінанси є журналом відкритого доступу: весь контент цього журналу доступний кожному читачеві безкоштовно. Щоб мати змогу надавати відкритий доступ до журналу, Інститут фінансує публікацію матеріалів шляхом отримання від авторів оплати за обробку статей.

Інститут бере на себе відповідальність за забезпечення ретельної експертної оцінки поданих до друку рукописів, а також за дотримання журналом редакційної політики та видавничих стандартів, щоб гарантувати додавання наукових праць високої якості до галузі наукових публікацій. 

Всі матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять подвійне "сліпе" рецензування, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Інституту обліку і фінансів.

Адреса видавця журналу:
вул. Героїв Оборони, 10,
Київ, 03127, Україна
Тел .: +380932590123
E-mail: iaf.buch.info@gmail.com

Індексування

Журнал Облік і фінанси індексується в міжнародних наукометричних базах (RePEc, Index Copernicus), внесений до баз даних міжнародних агрегаторів наукових ресурсів та інформаційних каталогів (Crossref, DOAJ, EBSCO, ProQuest, J-Gate, Ulrich's Periodicals Directory, ROAD, EuroPub, ERIH PLUS, MIAR, Sherpa Romeo, Google Scholar), розміщується на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Журнал Облік і фінанси внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) в галузі економічних наук (спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076), в яких публікуються основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 року № 409).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 19541-9341ПР, видане 21.12.2012 р.

Участь у громадських заходах

Журнал з 2004 року бере активну участь в організації Міжнародних науково-практичних конференцій. За підтримки журналу було проведено дванадцять конференцій.

Також журнал щорічно приймає участь у Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку "Агро". В 2005 та 2006 роках видання було нагороджено відповідними дипломами.

У 2006 році журнал визнано провідним фаховим виданням з фінансів та обліку для галузей агропромислового виробництва. Колектив журналу нагороджено почесною грамотою Міністерства аграрної політики України.

У 2013 році за значні досягнення в методично-інформаційному забезпеченні роботи фінансово-облікових служб підприємств трудовий колектив науково-виробничого журналу Облік і фінанси нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.