ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Адреса редакції

Журнал "Облік і фінанси"
03127, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 10

Тел.: +38 044 259 01 25
E-mail: magazine@faaf.org.ua
o.f.journal@gmail.com

Контактні особи
Валерій Жук, головний редактор
Сергій Остапчук, відповідальний редактор