ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Вартість публікації

Всі статті у журналі публікуються у повному відкритому доступі на умовах ліцензії Creative Commons (CC BY-NC 4.0). Це забезпечує науковому співтовариству та широкій громадськості необмежений, безкоштовний та негайний доступ до опублікованих статей, а також дає змогу вільно використовувати контент за умови, що авторські права не будуть порушені. Отже, читачі журналу не сплачують коштів за доступ до опублікованих статей та їх використання.

Щоб покрити витрати на надання високоякісного видавничого сервісу та вільного доступу до опублікованих статей для читачів, автори оплачують публікацію статей, які пройшли рецензування та рекомендовані до друку. Обробка статей, що були відхилені, не оплачується. Рівень відхилення статей у 2021 році склав 19% (у 2020 - 20%, 2019 - 18%, 2018 - 12%).

Плата за публікацію покриває витрати на:

a) Редакційні процедури, пов'язані з фаховим рецензуванням та літературним редагуванням рукописів.

b) Додрукарську підготовку журналу: форматування тексту, професійний переклад, комп'ютерна верстка, макетування.

c) Присвоєння кожній статті ідентифікатора цифрового об’єкту (Digital Object Identifier – DOI).  

d) Виготовлення паперового примірника журналу.

e) Хостинг та поширення статей в мережі Інтернет: підтримка веб-сайту, підготовка метаданих статей для індексування в наукометричних базах.

f) Управління редакційним процесом.

Плата за публікацію статті (обсягом до 12 сторінок включно) становить 900 грн., кожна наступна сторінка рукопису оплачується додатково - у розмірі 25 грн.

Додаткові послуги
У випадку відсутності / формального оформлення References (автоматична транслітерація, недотримання вимог стилю APA)  або за бажанням автора, оформлення References виконає редактор, а вартість такої послуги складе 80 грн. (до 15 позицій включно) / 100 грн. (понад 15 позицій). Оформлення References та Списку використаних джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015 - 120 грн.

Максимальна плата за публікацію, яку може заплатити автор, становить 50$ (еквівалент в гривнях розраховується за курсом НБУ на дату проведення оплати).

Редакція не здійснює поштову розсилку авторських примірників. Автори можуть отримати безкоштовний авторський примірник журналу у редакції або замовити його доставку Новою Поштою (за рахунок отримувача).

На одну опубліковану статтю видається один безкоштовний авторський примірник, незалежно від кількості авторів. За необхідності автори можуть придбати додатковий авторський примірник журналу.

Таким чином, повна вартість публікації статті у журналі Облік і фінанси включає: обробку, рецензування і публікацію матеріалу, присвоєння DOI, переклад метаданих на англійську мову, надання автору друкованого примірника журналу.