ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Цитування журналу

Шановні читачі та автори! Задля забезпечення коректного міжнародного цитування, з 2021 року ми використовуємо транслітеровану назву журналу - Oblìk ì fìnansi, яка визнана Міжнародним центром ISSN.

У зв'язку з наявністю в світі декількох журналів з аналогічною назвою, просимо не використовувати для міжнародного цитування (у References) англомовний варіант назви журналу - Accounting and Finance.