ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Журнал включено до категорії Б

Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. науково-виробничий журнал Облік і фінанси включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України.

Журнал визначено фаховим друкованим періодичним виданням з економічних наук за наступними спеціальностями:
051 – Економіка;
071 – Облік і оподаткування;
072 – Фінанси, банківська справа та страхування;
073 – Менеджмент;
075 – Маркетинг;
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.