ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Видавця журналу внесено до реєстру членських організацій Crossref

Видавцю журналу - Інституту обліку і фінансів присвоєно префікс в системі Crossref 10.33146. Відповідно, журнал Облік і фінанси отримав DOI 10.33146/2307-9878

Починаючи з 2019 року, всім статтям, опублікованим у журналі, присвоюється індекс DOI (англ. Digital Object Identifier) - серійний номер, який використовують для постійної та унікальної ідентифікації об'єктів будь-якого типу. DOI дозволяє знайти документ навіть при зміні його URL, яка може виникати при зміні сайту, видавця тощо.