ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Наукові фахові видання України станом на 1.06.2018: Аналітичний огляд

Дослідження проведено на основі аналізу даних офіційного сайту МОН України та сайтів періодичних видань.

Всього станом на 1.06.2018 в Переліку на сайті МОН зазначено 2421 видань:
- друкованих 2312, з них фактично фахові на даний момент 1638
- електронних 109, з них фактично фахові на даний момент 96
Таким чином, в Україні фактично фаховими станом на 1.06.2018 були 1734 видання.

Частка видань, що вибули з 2015 року внаслідок оновлення вимог до формування Переліку фахових видань України (Наказ МОН від 17.10.2012 р.  № 1111) складає – 28,5 % або 687 видань.

Характерні риси видань, що вибули з Переліку:
– відсутність сайту чи окремої веб-сторінки видання
– низька періодичність: виходить з друку від 4 до 1 разу в рік
– збірники, вісники кафедр, інститутів, університетів (тобто видання навчальних, а не наукових закладів)
– видання професійних об’єднань, що не займаються наукою

Подальша доля видань, що вибули:
– перестали функціонувати
– ввійшли в категорію видань, що індексуються в міжнародних науковометричних базах, проте не є фаховими
– функціонують для виконання цілей їх засновників, а не для публікації наукових матеріалів (видання професійних об’єднань і т.п.)

Черговий фільтр: Наказ МОН від 15.01.2018 р. № 32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"
Ключові вимоги:
– присвоєння кожній публікації індексу DOI
– включення до складу редколегії мінімум 7 членів, що мають протягом останніх трьох років публікації, індексовані у Web of Science / Scopus, або видані міжнародними видавництвами за класифікацією SENSE

Прогноз розвитку ситуації: Зважаючи на високу вартість публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science / Scopus, а також платність використання DOI (275$ – річний членський внесок + по 1$ за кожен присвоєний індекс), в Україні триватиме подальше скорочення кількості фахових видань. В першу чергу, це стосуватиметься університетських видань з низьким рівнем якості та наукової цінності опублікованих матеріалів, низькою періодичністю виходу, а також тих, що значною мірою, залежні від фінансування їх засновників. За нашими прогнозами, скорочення кількості фахових видань може сягнути більше 40 %. В той же час, найближчим часом не варто очікувати суттєвого збільшення кількості фахових видань категорії «А». Приріст таких видань може відбутись лише через 2-3 роки завдяки підвищенню якості публікацій у виданнях категорії «Б».

Станом на 1 червня 2018 року нам не вдалось виявити фахових видань з економічних наук, що включені в категорію «Б». Кількість таких в категорії «А» наразі становить 9 видань.