ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Зміна вимог до оформлення списку використаних джерел

1 липня 2016 року набрав чинності ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання", розроблений Книжковою палатою України імені Івана Федорова.

Згідно Вимог до оформлення дисертації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40), бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Таким чином, з метою спрощення методики оформлення списку використаних джерел редакція рекомендує авторам наукових публікацій оформляти список використаних джерел згідно вимог ДСТУ 8302:2015. 

Коротка інструкція та приклади бібліографічного опису джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015.