ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Видання поновлено в Переліку наукових фахових видань України

Відповідно до Наказу МОН України від 11.07.2017 р. № 996 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року" журнал Облік і фінанси включено до Переліку наукових фахових видань України.