ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Інформація про набір статей

Шановні автори, триває набір статей для публікації у журналі Облік і фінанси № 2(100) 2023 (червень). Публікація номера - 30 червня.

Перед надсиланням матеріалу до редакції, будь ласка, обов'язково ознайомтеся з вимогами до оформлення рукопису, алгоритмом формування References та перегляньте зразок статті!

Нагадуємо, що список використаних джерел повинен бути оформлений згідно ДСТУ 8302:2015, а також паралельно транслітерований і оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). Список джерел має містити роботи дослідників, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. На титульній сторінці статті зазначається JEL код. Обсяг анотації українською та англійською мовами повинен бути не менше 1800 друкованих знаків (включаючи пробіли).

Коротка інструкція та приклади бібліографічного опису джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015.

Інформуємо, що рівень відхилення статей у 2022 році склав 19% (у 2021 - 19%, 2020 - 20%, 2019 - 18%, 2018 - 12%). Головними причинами є: наявність у статті плагіату, відсутність новизни - науково-практичних результатів; невідповідність  дослідження тематиці журналу.