ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Як знайти українські журнали, що включені у Scopus та Web of Science

В Україні активно зростає увага науковців до журналів, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection. Якщо з природничих чи медичних наук таких журналів є чимало, то фахівцям з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів знайти такі видання доволі важко. Однак, щоб переглянути список українських журналів, включених у Scopus та Web of Science Core Collection, достатньо перейти за наступними посиланнями:
Scopus  (What content is included in Scopus? / Journals / Journal title list) - завантажуєте файл List of titles (xlsx) та впорядковуйте його дані за власним бажанням. Також можна виконати пошук журналу за реквізитами.
Web of Science  - у Master Journal List можна здійснювати пошук журналів за будь-якими реквізитами.