ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Автори

Чубка О. Ю.

Ольга Чубка

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук, Україна
Чубка О. М.

Ольга Чубка

кандидат економічних наук, доцент
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Чудак Л. А.

Ліна Чудак

кандидат економічних наук,
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
Чудовець В. В.

Віталій Чудовець

кандидат економічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
Чут М. А.

Максим Чут

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
Шабатура  Т. С.

Тетяна Шабатура

Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна
Шавлюк А. О.

Анна Шавлюк

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
Шаповал Л. П.

Людмила Шаповал

кандидат економічних наук, доцент
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук, Україна
Шаповал С. Л.

Станіслав Шаповал

кандидат економічних наук,
Національний центр управління та випробувань космічних засобів, м. Київ, Україна
Шатковська Л. С.

Людмила Шатковська

кандидат економічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна