ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Автори

Хіоні Г. О.

Георгій Хіоні

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, Україна
Ховрак І. В.

Інна Ховрак

кандидат економічних наук, доцент
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук, Україна
Ходзицька В. В.

Валентина Ходзицька

кандидат економічних наук, доцент
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна
Хоружій Л. І.

Людмила Хоружій

доктор економічних наук, професор
Російський державний аграрний університет - МСГА імені К.А. Тімірязєва, м. Москва, Російська Федерація
Хоружий   С. Г.

Сергій Хоружий

кандидат економічних наук,
Університет банківської справи, м. Київ, Україна
Худолій Л. М.

Любов Худолій

доктор економічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Худолій Ю. С.

Юлія Худолій

кандидат економічних наук, доцент
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна
Хуторна М. Е.

Мирослава Хуторна

кандидат економічних наук, доцент
Університет банківської справи, м. Київ, Україна
Цаль-Цалко Ю. С.

Юзеф Цаль-Цалко

доктор економічних наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, Україна
Царук Н. Г.

Наталія Царук

кандидат економічних наук,
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут", м. Ніжин, Україна