ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Ніна Паляничко

Науковий ступінь:
доктор економічних наук

Вчене звання:
старший науковий співробітник

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ, Україна

Паляничко Н.І.

Опубліковані статті