ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Павло Нагорний

Науковий ступінь:
кандидат технічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, м. Хмельницький, Україна

Нагорний П.Д.

Опубліковані статті