ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Вікторія Сітенко

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро, Україна

Сітенко В.О.

Опубліковані статті