ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Лідія Костирко

Науковий ступінь:
доктор економічних наук

Вчене звання:
професор

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Костирко Л.А.

Опубліковані статті