ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Ганна Верзілова

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, Україна

Верзілова  Г.Р.

Опубліковані статті