ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Саміра Пілецька

Науковий ступінь:
доктор економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3638-3002

Пілецька С.Т.

Опубліковані статті