ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Наталія Жук

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
старший науковий співробітник

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, Україна

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9882-4718

Жук Н.Л.

Опубліковані статті