ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Інна Дибач

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

Дибач І.Л.

Опубліковані статті