ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Галина Уманців

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5410-1363

Уманців Г.В.

Опубліковані статті