ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Валентина Гливенко

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4590-3567

Гливенко В.В.

Опубліковані статті