ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Анатолій Герасимович

Науковий ступінь:
доктор економічних наук

Вчене звання:
професор

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут", м. Ніжин, Україна

Герасимович А.М.

Опубліковані статті