ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Арам Шірінян

Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6119-7084

Шірінян А.С.

Опубліковані статті