ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Наталя Сіренко

Науковий ступінь:
доктор економічних наук

Вчене звання:
професор

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1660-1073

Сіренко Н.М.

Опубліковані статті