ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Галина Василевська

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0058-198X

Василевська Г.В.

Опубліковані статті