ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Віктор Ганін

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
професор

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків, Україна

Ганін В.І.

Опубліковані статті