ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Лариса Скрипник

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук, Україна

Скрипник Л.І.

Опубліковані статті