ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Руслана Варічева

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса, Україна

Варічева Р.В.

Опубліковані статті