ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Марія Голик

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці, Україна

Голик М.М.

Опубліковані статті