ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Наталія Гресь

Науковий ступінь:
кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", м. Дніпро, Україна

Гресь Н.Л.

Опубліковані статті