ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Василь Лень

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
професор

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1777-2886

Лень В.С.

Опубліковані статті