ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Людмила Шатковська

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
професор

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Шатковська Л.С.

Опубліковані статті