ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Тетяна Томнюк

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці, Україна

Томнюк Т.Л.

Опубліковані статті