ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Вікторія Вороніна

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава, Україна

Вороніна В.Л.

Опубліковані статті