ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Марина Дубініна

Науковий ступінь:
доктор економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна

Дубініна М.В.

Опубліковані статті