ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Микола Огійчук

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
професор

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна

Огійчук М.Ф.

Опубліковані статті