ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Ірина Лещух

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів, Україна

Лещух І.В.

Опубліковані статті