ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Лариса Сідельникова

Науковий ступінь:
доктор економічних наук

Вчене звання:
професор

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький, Україна

Сідельникова Л.П.

Опубліковані статті