ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Олександр Перехожук

Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання:
старший науковий співробітник

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою, м. Галле, Німеччина

Перехожук О.П.

Опубліковані статті