ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Ганна Обиход

Науковий ступінь:
доктор економічних наук

Вчене звання:
старший науковий співробітник

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ, Україна

Обиход Г.О.

Опубліковані статті