ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Беата Анна Глінковська-Краузе

Науковий ступінь:
доктор габілітований

Вчене звання:
професор

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Лодзький університет, м. Лодзь, Польща

Глінковська-Краузе Б..

Опубліковані статті