ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Архів новин

 • Зміни у формуванні профіля автора

  Починаючи з 1 липня 2020 року, при подачі статті у відомостях про автора обов'язково повинен бути вказаний ORCID, який буде опублікований та доданий у профіль автора на сайті журналу.

  ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) - відкритий ідентифікатор дослідника і автора досліджень, який забезпечує коректну цитованість статей, можливість подавати статті в престижні міжнародні видання, можливість участі в рейтингах міжнародного рівня та подачі заявок на гранти.

  Автори вже опублікованих статей можуть надіслати свій ORCID до редакції, щоб він був доданий у профіль автора на сайті журналу. Якщо у вас ще немає ORCID, - перейдіть за посиланням та зареєструйтеся.

 • Журнал включено до категорії Б

  Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. науково-виробничий журнал Облік і фінанси включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України.

  Журнал визначено фаховим друкованим періодичним виданням з економічних наук за наступними спеціальностями:
  051 – Економіка;
  071 – Облік і оподаткування;
  072 – Фінанси, банківська справа та страхування;
  073 – Менеджмент;
  075 – Маркетинг;
  076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 • Журналу Облік і фінанси - 15 років!

  У 2019 році виповнилося 15 років від дати виходу в світ першого номера науково-виробничого журналу Облік і фінанси!

  За свою п’ятнадцятирічну історію журнал здобув всеукраїнське і міжнародне визнання: входить до 20-ки найцитованіших фахових наукових видань України та індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах. В журналі опубліковано понад 2000 статей, 100 науково-практичних консультацій і методичних рекомендацій. Авторська база налічує понад півтори тисячі осіб. Як члени редакційній колегії журналу у редакційному процесі на волонтерських засадах приймають участь вчені з різних країн – Нової Зеландії, Індії, Польщі, Іспанії, Молдови, Білорусі.

  Журнал прагне до захисту високих стандартів етики в сфері публічного розкриття результатів наукових досліджень і вживає всіх можливих заходів для підвищення якості публікацій. 

  Дякуємо авторам і партнерам за багаторічну підтримку і відданість цілям журналу та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!

 • Видавця журналу внесено до реєстру членських організацій Crossref

  Видавцю журналу - Інституту обліку і фінансів присвоєно префікс в системі Crossref 10.33146. Відповідно, журнал Облік і фінанси отримав DOI 10.33146/2307-9878

  Починаючи з 2019 року, всім статтям, опублікованим у журналі, присвоюється індекс DOI (англ. Digital Object Identifier) - серійний номер, який використовують для постійної та унікальної ідентифікації об'єктів будь-якого типу. DOI дозволяє знайти документ навіть при зміні його URL, яка може виникати при зміні сайту, видавця тощо.

 • Як знайти українські журнали, що включені у Scopus та Web of Science

  В Україні активно зростає увага науковців до журналів, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection. Якщо з природничих чи медичних наук таких журналів є чимало, то фахівцям з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів знайти такі видання доволі важко. Однак, щоб переглянути список українських журналів, включених у Scopus та Web of Science Core Collection, достатньо перейти за наступними посиланнями:
  Scopus  (What content is included in Scopus? / Journals / Journal title list) - завантажуєте файл List of titles (xlsx) та впорядковуйте його дані за власним бажанням. Також можна виконати пошук журналу за реквізитами.
  Web of Science  - у Master Journal List можна здійснювати пошук журналів за будь-якими реквізитами.

 • Облік і фінанси додано у MIAR

  Сьогодні зростає ажіотаж довкола питання індексації українських наукових журналів у міжнародних наукометричних базах Web of Science Core Collection та Scopus. 

  Трапляються випадки, коли на сайті видання зазначається, що воно включене в ту чи іншу базу, однак жодного іншого підтвердження автори знайти не можуть. Вирішити проблему можна завдяки спеціальним інструментам оцінки індексації журналу, MIAR - один із таких інструментів, що збирає дані для ідентифікації та аналізу наукових журналів. Система обчислює так званий індекс ICDS (Secondary Composite Index Broadcasting), а також дозволяє виявити в яких наукометричних базах індексується журнал, якщо він включений у MIAR. Крім цього, система надає інформацію про журнали з інших інструментів оцінки, таких як Sello de Calidad FECYT, Scimago Journal Rank або CARHUS+, а також їх політику відкритого доступу, представлену відповідними кольорами в базі ROMEO.

  У жовтні 2018 року журнал Облік і фінанси включено у базу MIAR. Індекс ICDS нашого видання = 6.0 

 • Передплата на журнал

  Зверніть увагу, що журнал Облік і фінанси не розповсюджується по передоплаті. Друкований примірник будь-якого номера журналу можна придбати у редакції (вартість 60 грн.) після його виходу у світ. Оплата може здійснюватися як у готівковій, так і у безготівковій формі.

  Друкована версія виходить у світ після публікації номера на сайті журналу. Для замовлення паперового примірника звертайтеся до редакції.

  Ознайомитись з друкованою версією журналу Облік і фінанси можна у спеціалізованих та всеукраїнських бібліотеках. Одержувачами обов'язкового безоплатного примірника журналу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 р. № 608 "Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів", є:

  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України 
  03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 3

  Національна парламентська бібліотека України
  01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 1

  Державна науково-технічна бібліотека України
  03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180

  Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
  03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10

  Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника 
  79000, м. Львів, вул. В. Стефаника, 2

  Одеська національна наукова бібліотека
  65023, м. Одеса, вул. Л. Пастера, 13

  Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
  61003, м. Харків, пров. В.Г. Короленка, 18

  Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Т. Шевченка 
  01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58

  Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України
  03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4

  Публічна бібліотека імені Лесі Українки 
  04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 83-85

 • Наукові фахові видання України станом на 1.06.2018: Аналітичний огляд

  Дослідження проведено на основі аналізу даних офіційного сайту МОН України та сайтів періодичних видань.

  Всього станом на 1.06.2018 в Переліку на сайті МОН зазначено 2421 видань:
  - друкованих 2312, з них фактично фахові на даний момент 1638
  - електронних 109, з них фактично фахові на даний момент 96
  Таким чином, в Україні фактично фаховими станом на 1.06.2018 були 1734 видання.

  Частка видань, що вибули з 2015 року внаслідок оновлення вимог до формування Переліку фахових видань України (Наказ МОН від 17.10.2012 р.  № 1111) складає – 28,5 % або 687 видань.

  Характерні риси видань, що вибули з Переліку:
  – відсутність сайту чи окремої веб-сторінки видання
  – низька періодичність: виходить з друку від 4 до 1 разу в рік
  – збірники, вісники кафедр, інститутів, університетів (тобто видання навчальних, а не наукових закладів)
  – видання професійних об’єднань, що не займаються наукою

  Подальша доля видань, що вибули:
  – перестали функціонувати
  – ввійшли в категорію видань, що індексуються в міжнародних науковометричних базах, проте не є фаховими
  – функціонують для виконання цілей їх засновників, а не для публікації наукових матеріалів (видання професійних об’єднань і т.п.)

  Черговий фільтр: Наказ МОН від 15.01.2018 р. № 32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"
  Ключові вимоги:
  – присвоєння кожній публікації індексу DOI
  – включення до складу редколегії мінімум 7 членів, що мають протягом останніх трьох років публікації, індексовані у Web of Science / Scopus, або видані міжнародними видавництвами за класифікацією SENSE

  Прогноз розвитку ситуації: Зважаючи на високу вартість публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science / Scopus, а також платність використання DOI (275$ – річний членський внесок + по 1$ за кожен присвоєний індекс), в Україні триватиме подальше скорочення кількості фахових видань. В першу чергу, це стосуватиметься університетських видань з низьким рівнем якості та наукової цінності опублікованих матеріалів, низькою періодичністю виходу, а також тих, що значною мірою, залежні від фінансування їх засновників. За нашими прогнозами, скорочення кількості фахових видань може сягнути більше 40 %. В той же час, найближчим часом не варто очікувати суттєвого збільшення кількості фахових видань категорії «А». Приріст таких видань може відбутись лише через 2-3 роки завдяки підвищенню якості публікацій у виданнях категорії «Б».

  Станом на 1 червня 2018 року нам не вдалось виявити фахових видань з економічних наук, що включені в категорію «Б». Кількість таких в категорії «А» наразі становить 9 видань.

 • Зміна вимог до оформлення списку використаних джерел

  1 липня 2016 року набрав чинності ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання", розроблений Книжковою палатою України імені Івана Федорова.

  Згідно Вимог до оформлення дисертації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40), бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

  Таким чином, з метою спрощення методики оформлення списку використаних джерел редакція рекомендує авторам наукових публікацій оформляти список використаних джерел згідно вимог ДСТУ 8302:2015. 

  Коротка інструкція та приклади бібліографічного опису джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015.

 • Видання поновлено в Переліку наукових фахових видань України

  Відповідно до Наказу МОН України від 11.07.2017 р. № 996 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року" журнал Облік і фінанси включено до Переліку наукових фахових видань України.