ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Облік і фінанси - фаховий (категорія Б) рецензований науково-виробничий журнал відкритого доступу. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах.

 Заснований у 2004 році Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. До 2013 року видавався під назвою Облік і фінанси АПК. 
Основна мета журналу - формування наукового забезпечення для вчених та дослідників шляхом публікації високоякісних досліджень з бухгалтерського обліку, фінансів та інших економічних наук.

Журнал нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Новини
 • Інформація про набір статей

  Шановні автори, триває набір статей для публікації у журналі Облік і фінанси № 2(100) 2023 (червень). Публікація номера - 30 червня.

  Перед надсиланням матеріалу до редакції, будь ласка, обов'язково ознайомтеся з вимогами до оформлення рукопису, алгоритмом формування References та перегляньте зразок статті!

  Нагадуємо, що список використаних джерел повинен бути оформлений згідно ДСТУ 8302:2015, а також паралельно транслітерований і оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). Список джерел має містити роботи дослідників, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. На титульній сторінці статті зазначається JEL код. Обсяг анотації українською та англійською мовами повинен бути не менше 1800 друкованих знаків (включаючи пробіли).

  Коротка інструкція та приклади бібліографічного опису джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015.

  Інформуємо, що рівень відхилення статей у 2022 році склав 19% (у 2021 - 19%, 2020 - 20%, 2019 - 18%, 2018 - 12%). Головними причинами є: наявність у статті плагіату, відсутність новизни - науково-практичних результатів; невідповідність  дослідження тематиці журналу.

 • Продовжуємо працювати в умовах війни

  Шановні читачі та автори! 

  Незважаючи на складні обставини війни редакція продовжує працювати та готує до публікації черговий номер журналу. Крім того, у 2022 році редакційна колегія журналу доповнилася новими іноземними членами - доктор Тарек Чеббі (Оман) та доктор Дейманте Тересіне (Литва). Доктор Гія Зоідзе із Грузії долучився до нашої Команди міжнародних консультантів. Дякуємо усім авторам, які підтримали журнал своїми статтями. Це дозволило нам вчасно опублікувати попередні номери.

  Ще одна хороша новина для авторів - вартість публікації залишилась незмінною. 

  Отож, приймаємо статті для публікації в наступних номерах журналу!

 • Цитування журналу

  Шановні читачі та автори! Задля забезпечення коректного міжнародного цитування, з 2021 року ми використовуємо транслітеровану назву журналу - Oblìk ì fìnansi, яка визнана Міжнародним центром ISSN.

  У зв'язку з наявністю в світі декількох журналів з аналогічною назвою, просимо не використовувати для міжнародного цитування (у References) англомовний варіант назви журналу - Accounting and Finance.

 • h-індекс журналу

  Рівень цитування статей, опублікованих в журналі Облік і фінанси, можна переглянути в аналітичній системі Google Академія. Видання має власний публічний бібліометричний профіль. Станом на 01.02.2022 журнал Облік і фінанси посідає 17 місце за рівнем цитування серед наукових фахових видань України.

 • Журнал припинив співпрацю з Research Bible та РІНЦ

  1 травня 2021 року журнал Облік і фінанси припинив співпрацю з інформаційною базою Research Bible, а 1 січня 2022 року - з Російським індексом наукового цитування (РІНЦ). 

  Надалі редакція не здійснюватиме передачі метаданих статей та інших даних (повні тексти, URLs) в ці бібліографічні бази. Всі статті, що були опубліковані раніше у журналі Облік і фінанси та внесені до Research Bible та РІНЦ, залишатимуться в цих базах у вільному доступі на ліцензійних умовах, що визначені попередніми договорами.

Архів новин